Primăria comunei PISCU VECHI
Județul DOLJ

Rapoartele de evaluare a implementării legilor 52/2003 si 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea legilor 544/2001 și 52/2003 este d-na CLAUDIA BUZATU

Rapoarte de evaluare a implementării legii 544/2001
Rapoarte de evaluare a implementării legii 52/2003

Rapoartele de evaluare a implementării legilor 52/2003 si 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea legilor 544/2001 și 52/2003 este d-na CLAUDIA BUZATU

Rapoarte de evaluare a implementării legii 544/2001
Rapoarte de evaluare a implementării legii 52/2003